วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล เดนมาร์ก ซุปเปอร์ลีก มิดทิลแลนด์ VS เอสเบิร์ก

มิดทิลแลนด์ Vs เอสเบิร์ก

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/396dd0295ae9f7790f4cb01b34877723.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#008a00","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e14\u0e19\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e0b\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e25\u0e35\u0e01"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#008a00","bold":true},"insert":"\u0e21\u0e34\u0e14\u0e17\u0e34\u0e25\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c VS \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e01"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#008a00","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 12 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0f\u0e32\u0e04\u0e21 2562 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 00.00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center","header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#008a00","bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e23\u0e2d\u0e07 : \u0e21\u0e34\u0e14\u0e17\u0e34\u0e25\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e15\u0e48\u0e2d 1"},{"attributes":{"align":"center","header":4},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e04\u0e22\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#363636"},"insert":"28\/06\/19 \u0e21\u0e34\u0e14\u0e17\u0e34\u0e25\u0e25\u0e31\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e01 0-2"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#363636"},"insert":"25\/05\/19 \u0e21\u0e34\u0e14\u0e17\u0e34\u0e25\u0e25\u0e31\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e01 1-2"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#363636"},"insert":"07\/04\/19 \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e21\u0e34\u0e14\u0e17\u0e34\u0e25\u0e25\u0e31\u0e19\u0e14\u0e4c 2-2"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#363636"},"insert":"05\/11\/18 \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e21\u0e34\u0e14\u0e17\u0e34\u0e25\u0e25\u0e31\u0e19\u0e14\u0e4c 2-2"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#363636"},"insert":"28\/07\/18 \u0e21\u0e34\u0e14\u0e17\u0e34\u0e25\u0e25\u0e31\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e01 3-1"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#363636"},"insert":"25\/10\/16 \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e21\u0e34\u0e14\u0e17\u0e34\u0e25\u0e25\u0e31\u0e19\u0e14\u0e4c 1-3"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#363636"},"insert":"10\/09\/16 \u0e21\u0e34\u0e14\u0e17\u0e34\u0e25\u0e25\u0e31\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e01 3-0"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#363636"},"insert":"22\/06\/16 \u0e21\u0e34\u0e14\u0e17\u0e34\u0e25\u0e25\u0e31\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e01 2-1"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#363636"},"insert":"19\/04\/16 \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e21\u0e34\u0e14\u0e17\u0e34\u0e25\u0e25\u0e31\u0e19\u0e14\u0e4c 0-2"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#363636"},"insert":"08\/11\/15 \u0e21\u0e34\u0e14\u0e17\u0e34\u0e25\u0e25\u0e31\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e01 5-1"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34 5\u00a0\u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff9900","bold":true},"insert":"\u0e21\u0e34\u0e14\u0e17\u0e34\u0e25\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n06\/07\/19 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e40\u0e25\u0e0a \u0e1e\u0e2d\u0e0b\u0e19\u0e32\u0e19 1-2 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \n03\/07\/19 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e27\u0e34\u0e40\u0e17\u0e2a\u0e2a\u0e4c 4-3 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \n28\/06\/19 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e01 0-2 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \n25\/05\/19 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e01 1-2 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \n21\/05\/19 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e1a\u0e35\u0e49 1-4 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \n"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff9900","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e01"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n06\/07\/19 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e40\u0e27\u0e40\u0e08\u0e34\u0e25 0-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \n28\/06\/19 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e21\u0e34\u0e14\u0e17\u0e34\u0e25\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c 2-0 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \n22\/06\/19 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e41\u0e23\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e28 2-2 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \n25\/05\/19 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e21\u0e34\u0e14\u0e17\u0e34\u0e25\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c 2-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \n19\/05\/19 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e42\u0e04\u0e40\u0e1b\u0e19\u0e40\u0e2e\u0e40\u0e01\u0e49\u0e19 4-3 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \n\n"},{"attributes":{"alt":"\u00e0\u00b8\u009c\u00e0\u00b8\u00a5\u00e0\u00b8\u0081\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u0084\u00e0\u00b9\u0089\u00e0\u00b8\u0099\u00e0\u00b8\u00ab\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u00b9\u00e0\u00b8\u009b\u00e0\u00b8\u00a0\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u009e\u00e0\u00b8\u00aa\u00e0\u00b8\u00b3\u00e0\u00b8\u00ab\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u00b1\u00e0\u00b8\u009a midtjylland 2019"},"insert":{"image":"https:\/\/d36clw4gosn82w.cloudfront.net\/admin\/public\/getimage.ashx?image=\/Files\/Images\/guldminenyhed.jpg&crop=0&fix=br&Width=1170&"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e40\u0e01\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e21\u0e34\u0e14\u0e17\u0e34\u0e25\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e22\u0e32\u0e21\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e21\u0e31\u0e48\u0e19\u0e43\u0e08\u0e21\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e41\u0e15\u0e48\u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e44\u0e1b\u0e2a\u0e31\u0e01\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e14\u0e39\u0e40\u0e02\u0e47\u0e19\u0e44\u0e21\u0e48\u0e04\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e40\u0e25\u0e22 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2d\u0e1a\u0e2a\u0e30\u0e14\u0e38\u0e14\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e43\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e41\u0e15\u0e48\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e21\u0e2d\u0e07\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e23\u0e27\u0e21\u0e22\u0e31\u0e07\u0e08\u0e31\u0e14\u0e27\u0e48\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49\u0e14\u0e39\u0e14\u0e35\u0e1e\u0e2d\u0e2a\u0e21\u0e04\u0e27\u0e23\u0e42\u0e14\u0e22\u0e40\u0e09\u0e1e\u0e32\u0e30\u0e41\u0e19\u0e27\u0e23\u0e38\u0e01\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e33\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e33\n\n\u0e40\u0e23\u0e17\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e21\u0e32 \u0e21\u0e34\u0e14\u0e17\u0e34\u0e25\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e15\u0e48\u0e2d 1 \u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e22\u0e32\u0e01\u0e40\u0e25\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e41\u0e21\u0e49\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e08\u0e30\u0e14\u0e39\u0e41\u0e1e\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e19\u0e34\u0e14\u0e41\u0e15\u0e48\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e41\u0e21\u0e49\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e44\u0e21\u0e48\u0e14\u0e35\u0e41\u0e15\u0e48\u0e01\u0e47\u0e22\u0e31\u0e07\u0e04\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e1e\u0e2d\u0e2a\u0e21\u0e04\u0e27\u0e23 \u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e44\u0e23\u0e01\u0e47\u0e15\u0e32\u0e21\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e23\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e19\u0e27\u0e23\u0e38\u0e01\u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e07\u0e0b\u0e30\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e21\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e48\u0e32\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e01\u0e47\u0e41\u0e04\u0e48\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e14\u0e31\u0e07\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e27\u0e49\u0e14\u0e39\u0e14\u0e35\u0e21\u0e35\u0e25\u0e38\u0e49\u0e19\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c :\u0e21\u0e34\u0e14\u0e17\u0e34\u0e25\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c 1-1 \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e01"},{"insert":"\n"}]