วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล โคปาอเมริกา 2019 บราซิล VS เปรู

บราซิล Vs เปรู

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/2a91ddc42c016cbef4b5e02a5f5b90e9.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#008a00","bold":true},"insert":"\u0e42\u0e04\u0e1b\u0e32\u0e2d\u0e40\u0e21\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32 2019"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#008a00","bold":true},"insert":"\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25 VS \u0e40\u0e1b\u0e23\u0e39\u00a0"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#008a00","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 7 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0f\u0e32\u0e04\u0e21 2562 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 03.00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center","header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#008a00","bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e23\u0e2d\u0e07 : \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25 \u0e15\u0e48\u0e2d 1.5"},{"attributes":{"align":"center","header":4},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e04\u0e22\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"AMEC\u00a0\u00a0\u00a023\/06\/19\u00a0\u00a0\u00a0\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25\u00a0\u00a0\u00a05-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e39"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"WCPSA\u00a0\u00a0\u00a016\/11\/16\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e39\u00a0\u00a0\u00a00-2\u00a0\u00a0\u00a0\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"AMEC\u00a0\u00a0\u00a013\/06\/16\u00a0\u00a0\u00a0\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25(N)\u00a0\u00a0\u00a00-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e39"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"WCPSA\u00a0\u00a0\u00a018\/11\/15\u00a0\u00a0\u00a0\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25\u00a0\u00a0\u00a03-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e39"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"AMEC\u00a0\u00a0\u00a015\/06\/15\u00a0\u00a0\u00a0\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25(N)\u00a0\u00a0\u00a02-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e39"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"WCPSA\u00a0\u00a0\u00a002\/04\/09\u00a0\u00a0\u00a0\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25\u00a0\u00a0\u00a03-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e39"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"WCPSA\u00a0\u00a0\u00a019\/11\/07\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e39\u00a0\u00a0\u00a01-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"WCPSA\u00a0\u00a0\u00a028\/03\/05\u00a0\u00a0\u00a0\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25\u00a0\u00a0\u00a01-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e39"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"WCPSA\u00a0\u00a0\u00a017\/11\/03\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e39\u00a0\u00a0\u00a01-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34 5\u00a0\u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff9900","bold":true},"insert":"\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"AMEC\u00a0\u00a0\u00a003\/07\/19\u00a0\u00a0\u00a0\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25\u00a0\u00a0\u00a02-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e08\u0e19\u0e15\u0e34\u0e19\u0e32"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"AMEC\u00a0\u00a0\u00a028\/06\/19\u00a0\u00a0\u00a0\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25\u00a0\u00a0\u00a00-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e1b\u0e32\u0e23\u0e32\u0e01\u0e27\u0e31\u0e22"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"AMEC\u00a0\u00a0\u00a023\/06\/19\u00a0\u00a0\u00a0\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25\u00a0\u00a0\u00a05-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e39"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"AMEC\u00a0\u00a0\u00a019\/06\/19\u00a0\u00a0\u00a0\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25\u00a0\u00a0\u00a00-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e27\u0e40\u0e19\u0e0b\u0e38\u0e40\u0e2d\u0e25\u0e32"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"AMEC\u00a0\u00a0\u00a015\/06\/19\u00a0\u00a0\u00a0\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25\u00a0\u00a0\u00a03-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e42\u0e1a\u0e25\u0e34\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff9900","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e39"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n02\/07\/19 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e40\u0e04\u0e19\u0e22\u0e48\u0e32 3-0 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07)\n28\/06\/19 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e41\u0e2d\u0e25\u0e08\u0e35\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22 0-1 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \n24\/06\/19 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e41\u0e17\u0e19\u0e0b\u0e32\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22 2-0 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07)\n16\/06\/19 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e44\u0e19\u0e08\u0e35\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22 1-0 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \n27\/03\/19 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e21\u0e32\u0e25\u0e35 2-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32)\u00a0\n\n"},{"attributes":{"alt":"\u00e0\u00b8\u009c\u00e0\u00b8\u00a5\u00e0\u00b8\u0081\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u0084\u00e0\u00b9\u0089\u00e0\u00b8\u0099\u00e0\u00b8\u00ab\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u00b9\u00e0\u00b8\u009b\u00e0\u00b8\u00a0\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u009e\u00e0\u00b8\u00aa\u00e0\u00b8\u00b3\u00e0\u00b8\u00ab\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u00b1\u00e0\u00b8\u009a brazil vs peru"},"insert":{"image":"https:\/\/i.oddsmarket.com\/5d1dc2d7b2fa6619d2f0b200\/original-gabriel-jesus-firmino?d=800x800"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e17\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25\u0e41\u0e21\u0e49\u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e08\u0e30\u0e21\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e48\u0e32\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e27\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e0a\u0e31\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e28\u0e31\u0e01\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e41\u0e15\u0e48\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e17\u0e30\u0e25\u0e38\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e21\u0e32\u0e16\u0e36\u0e07\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e19\u0e35\u0e49\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e39\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e01\u0e47\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e16\u0e36\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e41\u0e01\u0e23\u0e48\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e21\u0e32\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e44\u0e23\u0e01\u0e47\u0e15\u0e32\u0e21\u0e04\u0e39\u0e48\u0e19\u0e35\u0e49\u0e40\u0e08\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e1a\u0e48\u0e07\u0e01\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25\u0e16\u0e25\u0e48\u0e21\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e40\u0e25\u0e30\u0e40\u0e17\u0e30 5-0\n\n\u0e40\u0e23\u0e17\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e21\u0e32 \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25 \u0e15\u0e48\u0e2d 1.5 \u0e08\u0e31\u0e14\u0e27\u0e48\u0e32\u0e41\u0e1e\u0e07\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e19\u0e35\u0e49\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e41\u0e21\u0e49\u0e08\u0e30\u0e40\u0e04\u0e22\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e21\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e15\u0e48\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e41\u0e15\u0e01\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e08\u0e32\u0e01\u0e40\u0e14\u0e34\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e15\u0e30\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e01\u0e14\u0e14\u0e31\u0e19\u0e44\u0e21\u0e48\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e01\u0e31\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e07\u0e40\u0e19\u0e49\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e21\u0e32\u0e01\u0e46\u0e44\u0e21\u0e48\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e1a\u0e38\u0e01\u0e41\u0e2b\u0e25\u0e01\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23 \u0e14\u0e31\u0e07\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e21\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e48\u0e32\u0e41\u0e21\u0e49\u0e41\u0e0b\u0e21\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e08\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e01\u0e47\u0e04\u0e07\u0e22\u0e34\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e02\u0e32\u0e14\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25 2-1 \u0e40\u0e1b\u0e23\u0e39\u00a0"},{"insert":"\n"}]