วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล แอฟริกัน เนชันส์ คัพ แคเมอรูน VS กินีบิสเซา

แคเมอรูน Vs กินีบิสเซา

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/d87745e441ee852e004b550b67d6d496.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#9933ff","bold":true},"insert":"\u0e41\u0e2d\u0e1f\u0e23\u0e34\u0e01\u0e31\u0e19 \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e04\u0e31\u0e1e"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#9933ff","bold":true},"insert":"\u0e41\u0e04\u0e40\u0e21\u0e2d\u0e23\u0e39\u0e19 VS \u0e01\u0e34\u0e19\u0e35\u0e1a\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e0b\u0e32"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#9933ff","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 25 \u0e21\u0e34\u0e16\u0e38\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19 2562 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 00.00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center","header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#9933ff","bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e23\u0e2d\u0e07 : \u0e41\u0e04\u0e40\u0e21\u0e2d\u0e23\u0e39\u0e19 \u0e15\u0e48\u0e2d 0.5\/1"},{"attributes":{"align":"center","header":4},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e04\u0e22\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#363636"},"insert":"19\/01\/17 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e41\u0e04\u0e40\u0e21\u0e2d\u0e23\u0e39\u0e19 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e01\u0e34\u0e19\u0e35 \u0e1a\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e0b\u0e32 \u0e1a\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e0b\u0e32 2-1"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#363636"},"insert":"16\/06\/12 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e41\u0e04\u0e40\u0e21\u0e2d\u0e23\u0e39\u0e19 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e01\u0e34\u0e19\u0e35 \u0e1a\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e0b\u0e32 \u0e1a\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e0b\u0e32 1-0"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#363636"},"insert":"29\/02\/12 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e01\u0e34\u0e19\u0e35 \u0e1a\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e0b\u0e32 \u0e1a\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e0b\u0e32 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e41\u0e04\u0e40\u0e21\u0e2d\u0e23\u0e39\u0e19 0-1"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34 5\u00a0\u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff9900","bold":true},"insert":"\u0e41\u0e04\u0e40\u0e21\u0e2d\u0e23\u0e39\u0e19"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n14\/06\/19 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e21\u0e32\u0e25\u0e35 1-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \n10\/06\/19 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e2d\u0e31\u0e25\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e06\u0e2d\u0e19 11-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \n10\/06\/19 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e41\u0e0b\u0e21\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22 2-1 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \n23\/03\/19 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e42\u0e04\u0e42\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e2a 3-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \n21\/11\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25 0-1 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \n"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff9900","bold":true},"insert":"\u0e01\u0e34\u0e19\u0e35\u0e1a\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e0b\u0e32"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n09\/06\/19 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e41\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e01\u0e25\u0e48\u0e32 0-2 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \n24\/03\/19 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e42\u0e21\u0e0b\u0e31\u0e21\u0e1a\u0e34\u0e04 2-2 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \n17\/11\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e19\u0e32\u0e21\u0e34\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22 0-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \n14\/10\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e41\u0e0b\u0e21\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22 2-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \n10\/10\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e41\u0e0b\u0e21\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22 1-2 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \n\n"},{"attributes":{"alt":"\u00e0\u00b8\u009c\u00e0\u00b8\u00a5\u00e0\u00b8\u0081\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u0084\u00e0\u00b9\u0089\u00e0\u00b8\u0099\u00e0\u00b8\u00ab\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u00b9\u00e0\u00b8\u009b\u00e0\u00b8\u00a0\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u009e\u00e0\u00b8\u00aa\u00e0\u00b8\u00b3\u00e0\u00b8\u00ab\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u00b1\u00e0\u00b8\u009a cameroon vs Guinea-Bissau"},"insert":{"image":"https:\/\/s3-eu-west-1.amazonaws.com\/bwinnewsprod\/en\/uploads\/2019\/06\/Djoum-809.jpg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e41\u0e04\u0e40\u0e21\u0e2d\u0e23\u0e39\u0e19\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e40\u0e23\u0e48\u0e07\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e21\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e30\u0e41\u0e15\u0e48\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e01\u0e47\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e08\u0e2d\u0e17\u0e35\u0e21\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e44\u0e23\u0e01\u0e47\u0e15\u0e32\u0e21\u0e01\u0e47\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e21\u0e31\u0e48\u0e19\u0e43\u0e08\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e30 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e01\u0e34\u0e19\u0e35\u0e1a\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e46\u0e41\u0e22\u0e48\u0e25\u0e07\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e19\u0e48\u0e32\u0e43\u0e08\u0e2b\u0e32\u0e22\u0e44\u0e21\u0e48\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e21\u0e32 3 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e41\u0e16\u0e21 5 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e19\u0e31\u0e14\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e40\u0e08\u0e2d\u0e17\u0e35\u0e21\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e01\u0e23\u0e48\u0e07\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e23\u0e48\n\n\u0e40\u0e23\u0e17\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e21\u0e32 \u0e41\u0e04\u0e40\u0e21\u0e2d\u0e23\u0e39\u0e19 \u0e15\u0e48\u0e2d 0.5\/1 \u0e16\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e19\u0e48\u0e32\u0e15\u0e32\u0e21\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e07\u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49\u0e04\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14\u0e41\u0e19\u0e48\u0e46 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e17\u0e32\u0e07\u0e01\u0e34\u0e19\u0e35\u0e1a\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e15\u0e23\u0e32\u0e22\u0e41\u0e17\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e25\u0e22 \u0e14\u0e31\u0e07\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e04\u0e34\u0e14\u0e21\u0e32\u0e01\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e41\u0e04\u0e40\u0e21\u0e2d\u0e23\u0e39\u0e19\u0e22\u0e34\u0e07\u0e41\u0e2b\u0e25\u0e01\u0e15\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e44\u0e15\u0e25\u0e4c\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e19\n\n\u0e21\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e25\u0e19\u0e4c\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e27\u0e07\u0e08\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e14\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u00a0fifa55\u00a0\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a"},{"attributes":{"bold":true,"link":"https:\/\/www.fifa55fb.com\/"},"insert":"\u0e41\u0e17\u0e07\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e2d\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e25\u0e19\u0e4c"},{"insert":"\u00a0\u0e2b\u0e27\u0e22\u0e2d\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e25\u0e19\u0e4c \u0e04\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e42\u0e19\u0e2d\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e25\u0e19\u0e4c \u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e31\u0e1a 1 \u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e22\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22\u0e46 \u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07 3 \u0e02\u0e31\u0e49\u0e19\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e30\u0e14\u0e27\u0e01\u0e23\u0e27\u0e14\u0e40\u0e23\u0e47\u0e27 \u0e43\u0e0a\u0e49\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\u0e44\u0e21\u0e48\u0e16\u0e36\u0e07 5 \u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e01\u0e47\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e17\u0e31\u0e19\u0e41\u0e16\u0e21\u0e22\u0e31\u0e07\u0e21\u0e35\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e42\u0e21\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e14\u0e46\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e1a\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e41\u0e04\u0e40\u0e21\u0e2d\u0e23\u0e39\u0e19 3-0 \u0e01\u0e34\u0e19\u0e35\u0e1a\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e0b\u0e32"},{"insert":"\n"}]