วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล โคปา อเมริกา ญี่ปุ่น VS ชิลี

ญี่ปุ่น Vs ชิลี

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/48a9c3fa291f0b703840ebfeefc5e22a.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#008a00","bold":true},"insert":"\u0e42\u0e04\u0e1b\u0e32 \u0e2d\u0e40\u0e21\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32 2019"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#008a00","bold":true},"insert":"\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19 VS \u0e0a\u0e34\u0e25\u0e35"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#008a00","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 17 \u0e21\u0e34\u0e16\u0e38\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19 2562 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 06.00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center","header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#008a00","bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e23\u0e2d\u0e07 : \u0e0a\u0e34\u0e25\u0e35 \u0e15\u0e48\u0e2d 1"},{"attributes":{"align":"center","header":4},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e04\u0e22\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#363636"},"insert":"27\/05\/09 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e0a\u0e34\u0e25\u0e35 4-0\u00a0"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#363636"},"insert":"26\/01\/08 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e0a\u0e34\u0e25\u0e35 0-0\u00a0"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34 5\u00a0\u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff9900","bold":true},"insert":"\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n09\/06\/19 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e40\u0e2d\u0e25\u0e0b\u0e31\u0e25\u0e27\u0e32\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c 2-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32)\n05\/06\/19 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e15\u0e23\u0e34\u0e19\u0e34\u0e41\u0e14\u0e14\u0e2f 0-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32)\n26\/03\/19 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e42\u0e1a\u0e25\u0e34\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22 1-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \n22\/03\/19 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e42\u0e04\u0e25\u0e2d\u0e21\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22 0-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \n01\/02\/19 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e15\u0e32\u0e23\u0e4c 1-3 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \n"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff9900","bold":true},"insert":"\u0e0a\u0e34\u0e25\u0e35"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n07\/06\/19 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e40\u0e2e\u0e15\u0e34 2-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \n27\/03\/19 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2a\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e10 1-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \n23\/03\/19 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e40\u0e21\u0e47\u0e01\u0e0b\u0e34\u0e42\u0e01 1-3 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \n21\/11\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2e\u0e2d\u0e19\u0e14\u0e39\u0e23\u0e31\u0e2a 4-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \n17\/11\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e04\u0e2d\u0e2a\u0e15\u0e32\u0e23\u0e34\u0e01\u0e49\u0e32 2-3 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u00a0\n\n"},{"attributes":{"alt":"\u00e0\u00b8\u009c\u00e0\u00b8\u00a5\u00e0\u00b8\u0081\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u0084\u00e0\u00b9\u0089\u00e0\u00b8\u0099\u00e0\u00b8\u00ab\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u00b9\u00e0\u00b8\u009b\u00e0\u00b8\u00a0\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u009e\u00e0\u00b8\u00aa\u00e0\u00b8\u00b3\u00e0\u00b8\u00ab\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u00b1\u00e0\u00b8\u009a chile alexis 2019"},"insert":{"image":"https:\/\/news.paddypower.com\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Sanchez-Vidal-Chiles.jpg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e16\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e40\u0e01\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e19\u0e48\u0e32\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e32\u0e21\u0e40\u0e25\u0e22\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e41\u0e21\u0e49\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e0a\u0e31\u0e49\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e0a\u0e34\u0e25\u0e35\u0e08\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e30\u0e41\u0e15\u0e48\u0e01\u0e47\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e23\u0e39\u0e49\u0e27\u0e48\u0e32\u0e17\u0e32\u0e07\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19\u0e21\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e01\u0e48\u0e07\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49\u0e14\u0e35\u0e1e\u0e2d\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e25\u0e22 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e01\u0e47\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e19\u0e49\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e0b\u0e36\u0e48\u0e07\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e32\u0e07\u0e0a\u0e34\u0e25\u0e35\u0e44\u0e21\u0e48\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e17\u0e32\u0e07\u0e0a\u0e34\u0e25\u0e35\u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e15\u0e30\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e40\u0e23\u0e34\u0e48\u0e21\u0e21\u0e35\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e42\u0e14\u0e19\u0e1a\u0e14\u0e1a\u0e35\u0e49\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e21\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4b\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e2b\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\n\n\u0e40\u0e23\u0e17\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e21\u0e32 \u0e0a\u0e34\u0e25\u0e35 \u0e15\u0e48\u0e2d 1 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27\u0e21\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e21\u0e35\u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e44\u0e1e\u0e23\u0e2a\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e41\u0e1a\u0e48\u0e07\u0e41\u0e15\u0e49\u0e21\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e14\u0e39\u0e08\u0e32\u0e01\u0e40\u0e01\u0e21\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e08\u0e31\u0e14\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e35\u0e22\u0e27\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19\u0e40\u0e25\u0e22\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39\u0e22\u0e32\u0e01 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e0a\u0e35\u0e25\u0e35\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e14\u0e23\u0e47\u0e2d\u0e1b\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e30 \u0e14\u0e31\u0e07\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19\u0e25\u0e38\u0e49\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19 1-1 \u0e0a\u0e34\u0e25\u0e35"},{"insert":"\n"}]