วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล ยูโร 2020 รอบคัดเลือก ยูเครน VS เซอร์เบีย

ยูเครน Vs เซอร์เบีย

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/c6cd243465f33e2cdf6be8d6412437a6.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#008a00","bold":true},"insert":"\u0e22\u0e39\u0e42\u0e23 2020 \u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e31\u0e14\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#008a00","bold":true},"insert":"\u0e22\u0e39\u0e40\u0e04\u0e23\u0e19 VS \u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#008a00","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 7 \u0e21\u0e34\u0e16\u0e38\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19 2562 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 01.45 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center","header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#008a00","bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e23\u0e2d\u0e07 : \u0e22\u0e39\u0e40\u0e04\u0e23\u0e19 \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d"},{"attributes":{"align":"center","header":4},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e04\u0e22\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INTERF\u00a0\u00a0\u00a016\/11\/16\u00a0\u00a0\u00a0\u0e22\u0e39\u0e40\u0e04\u0e23\u0e19\u00a0\u00a0\u00a02-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"CYPINT\u00a0\u00a0\u00a012\/02\/09\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22(N)\u00a0\u00a0\u00a00-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e22\u0e39\u0e40\u0e04\u0e23\u0e19"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INTERF\u00a0\u00a0\u00a027\/03\/08\u00a0\u00a0\u00a0\u0e22\u0e39\u0e40\u0e04\u0e23\u0e19\u00a0\u00a0\u00a02-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INTERF\u00a0\u00a0\u00a017\/08\/05\u00a0\u00a0\u00a0\u0e22\u0e39\u0e40\u0e04\u0e23\u0e19\u00a0\u00a0\u00a02-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INTERF\u00a0\u00a0\u00a017\/05\/02\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u00a0\u00a0\u00a00-2\u00a0\u00a0\u00a0\u0e22\u0e39\u0e40\u0e04\u0e23\u0e19"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34 5\u00a0\u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff9900","bold":true},"insert":"\u0e22\u0e39\u0e40\u0e04\u0e23\u0e19"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"UEFA EURO\u00a0\u00a0\u00a026\/03\/19\u00a0\u00a0\u00a0\u0e25\u0e31\u0e01\u0e40\u0e0b\u0e21\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e01\u00a0\u00a0\u00a01-2\u00a0\u00a0\u00a0\u0e22\u0e39\u0e40\u0e04\u0e23\u0e19"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"UEFA EURO\u00a0\u00a0\u00a023\/03\/19\u00a0\u00a0\u00a0\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e15\u0e38\u0e40\u0e01\u0e2a\u00a0\u00a0\u00a00-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e22\u0e39\u0e40\u0e04\u0e23\u0e19"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INTERF\u00a0\u00a0\u00a021\/11\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e15\u0e38\u0e23\u0e01\u0e35\u00a0\u00a0\u00a00-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e22\u0e39\u0e40\u0e04\u0e23\u0e19"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"UEFA NL\u00a0\u00a0\u00a017\/11\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2a\u0e42\u0e25\u0e27\u0e32\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u00a0\u00a0\u00a04-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e22\u0e39\u0e40\u0e04\u0e23\u0e19"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"UEFA NL\u00a0\u00a0\u00a017\/10\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e22\u0e39\u0e40\u0e04\u0e23\u0e19\u00a0\u00a0\u00a01-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e23\u0e31\u0e10\u0e40\u0e0a\u0e47\u0e01"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff9900","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"UEFA EURO\u00a0\u00a0\u00a026\/03\/19\u00a0\u00a0\u00a0\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e15\u0e38\u0e40\u0e01\u0e2a\u00a0\u00a0\u00a01-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INTERF\u00a0\u00a0\u00a021\/03\/19\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e21\u0e19\u0e35\u00a0\u00a0\u00a01-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"UEFA NL\u00a0\u00a0\u00a021\/11\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u00a0\u00a0\u00a04-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e25\u0e34\u0e18\u0e31\u0e27\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"UEFA NL\u00a0\u00a0\u00a017\/11\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u00a0\u00a0\u00a02-1\u00a0\u00a0\u00a0\u0e21\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e15\u0e40\u0e19\u0e42\u0e01\u0e23"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"UEFA NL\u00a0\u00a0\u00a014\/10\/18\u00a0\u00a0\u00a0\u0e42\u0e23\u0e21\u0e32\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22\u00a0\u00a0\u00a00-0\u00a0\u00a0\u00a0\u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"alt":"\u00e0\u00b8\u009c\u00e0\u00b8\u00a5\u00e0\u00b8\u0081\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u0084\u00e0\u00b9\u0089\u00e0\u00b8\u0099\u00e0\u00b8\u00ab\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u00b9\u00e0\u00b8\u009b\u00e0\u00b8\u00a0\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u009e\u00e0\u00b8\u00aa\u00e0\u00b8\u00b3\u00e0\u00b8\u00ab\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u00b1\u00e0\u00b8\u009a ukraine vs serbia"},"insert":{"image":"http:\/\/media.bongdanet.vn\/application\/admin\/image\/06.06.2019\/nhan-dinh-ukraine-vs-serbia.jpg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e22\u0e39\u0e40\u0e04\u0e23\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e16\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e14\u0e35\u0e40\u0e25\u0e22 10 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e38\u0e14\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e44\u0e1b\u0e19\u0e31\u0e14\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e19\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e31\u0e14\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e19\u0e35\u0e49\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e1b\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 4 \u0e41\u0e15\u0e49\u0e21 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e01\u0e47\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e14\u0e35\u0e40\u0e25\u0e22\u0e44\u0e21\u0e48\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e43\u0e04\u0e23\u0e21\u0e32 8 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e01\u0e47\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e15\u0e38\u0e40\u0e01\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49 1-1 \u0e16\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e40\u0e25\u0e22\n\n\u0e40\u0e23\u0e17\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e21\u0e32 \u0e22\u0e39\u0e40\u0e04\u0e23\u0e19 \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e16\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e25\u0e38\u0e49\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e25\u0e22\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e41\u0e21\u0e49\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e08\u0e30\u0e41\u0e01\u0e23\u0e48\u0e07\u0e21\u0e32\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e01\u0e31\u0e19\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e15\u0e48\u0e27\u0e48\u0e32\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e14\u0e14\u0e31\u0e19\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e14\u0e31\u0e07\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e21\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e14\u0e39\u0e14\u0e35\u0e21\u0e35\u0e41\u0e15\u0e49\u0e21\u0e41\u0e19\u0e48\u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e22\u0e39\u0e40\u0e04\u0e23\u0e19 2-1 \u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22"},{"insert":"\n"}]