วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล พรีไมราลีกา โปรตุเกส บราก้า VS ปอร์ติโมเนนเซ่

บราก้า Vs ปอร์ติโมเนนเซ่

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/ccb529bcabd2bd88db10372bec0b1a30.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#9933ff","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25\u00a0\u0e1e\u0e23\u0e35\u0e44\u0e21\u0e23\u0e32\u0e25\u0e35\u0e01\u0e32 \u0e42\u0e1b\u0e23\u0e15\u0e38\u0e40\u0e01\u0e2a"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#9933ff","bold":true},"insert":"\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e01\u0e49\u0e32 VS \u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e42\u0e21\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#9933ff","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 17 \u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 2562 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 02.30 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center","header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#9933ff","bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e23\u0e2d\u0e07 :\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e01\u0e49\u0e32 \u0e15\u0e48\u0e2d 1\/1.5"},{"attributes":{"align":"center","header":4},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e04\u0e22\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\nPOR D1\t11\/01\/19\t\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e42\u0e21\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48\t1-1\t\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e01\u0e49\u0e32*\nPOR D1\t21\/01\/18\t\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e42\u0e21\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48*\t1-2\t\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e01\u0e49\u0e32\nPORLC\t29\/12\/17\t\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e01\u0e49\u0e32*\t2-2\t\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e42\u0e21\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48\nPOR D1\t14\/08\/17\t\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e01\u0e49\u0e32*\t2-1\t\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e42\u0e21\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48\nPORLC\t05\/02\/12\t\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e01\u0e49\u0e32*\t1-0\t\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e42\u0e21\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48\nPOR D1\t15\/01\/11\t\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e42\u0e21\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48\t0-3\t\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e01\u0e49\u0e32*\nPOR D1\t14\/08\/10\t\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e01\u0e49\u0e32*\t3-1\t\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e42\u0e21\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48\nINT CF\t16\/07\/09\t\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e42\u0e21\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48(N)\t1-2\t\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e01\u0e49\u0e32*\nPOR Cup\t07\/01\/07\t\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e01\u0e49\u0e32*\t5-2\t\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e42\u0e21\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48\n"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34 5\u00a0\u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff9900","bold":true},"insert":"\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e01\u0e49\u0e32"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"POR D1\t12\/05\/19\t\u0e40\u0e1a\u0e32\u0e27\u0e34\u0e2a\u0e15\u0e49\u0e32\t4-2\t\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e01\u0e49\u0e32*\nPOR D1\t04\/05\/19\t\u0e21\u0e32\u0e23\u0e34\u0e15\u0e34\u0e42\u0e21\u0e48\t1-0\t\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e01\u0e49\u0e32*\nPOR D1\t29\/04\/19\t\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e01\u0e49\u0e32\t1-4\t\u0e40\u0e1a\u0e19\u0e1f\u0e34\u0e01\u0e49\u0e32*\nPOR D1\t21\/04\/19\t\u0e40\u0e1f\u0e22\u0e40\u0e23\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48\t0-2\t\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e01\u0e49\u0e32*\nPOR D1\t15\/04\/19\t\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e01\u0e49\u0e32*\t3-0\t\u0e17\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e14\u0e25\u0e32\n"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff9900","bold":true},"insert":"\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e42\u0e21\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"POR D1\t11\/05\/19\t\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e42\u0e21\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48*\t3-2\t\u0e21\u0e32\u0e23\u0e34\u0e15\u0e34\u0e42\u0e21\u0e48\nPOR D1\t05\/05\/19\t\u0e40\u0e1a\u0e19\u0e1f\u0e34\u0e01\u0e49\u0e32*\t5-1\t\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e42\u0e21\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48\nPOR D1\t27\/04\/19\t\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e42\u0e21\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48*\t1-0\t\u0e40\u0e1f\u0e22\u0e40\u0e23\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48\nPOR D1\t19\/04\/19\t\u0e27\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22 \u0e40\u0e0b\u0e15\u0e39\u0e1a\u0e31\u0e25*\t1-1\t\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e42\u0e21\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48\nPOR D1\t14\/04\/19\t\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e42\u0e21\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48\t0-3\t\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e15\u0e49*\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/66dc349b4dccaa0a4ecd7d940fdafd37.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e01\u0e49\u0e32\u0e41\u0e04\u0e48\u0e25\u0e07\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e01\u0e47\u0e1e\u0e2d\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e25\u0e38\u0e49\u0e19\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e01\u0e32\u0e23\u0e31\u0e19\u0e15\u0e35\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e31\u0e1a 4 \u0e44\u0e1b\u0e25\u0e38\u0e22\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e22\u0e38\u0e42\u0e23\u0e1b\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e19\u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e27\u0e48\u0e32\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e40\u0e23\u0e34\u0e48\u0e21\u0e1b\u0e25\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e40\u0e01\u0e21\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e19\u0e49\u0e19\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e23\u0e48 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07 \u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e42\u0e21\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48 \u0e01\u0e47\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e16\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e14\u0e35\u0e41\u0e15\u0e48\u0e01\u0e47\u0e44\u0e21\u0e48\u0e41\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23\u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e21\u0e32\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e04\u0e07\u0e40\u0e19\u0e49\u0e19\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e1c\u0e2a\u0e21\u0e25\u0e07\u0e21\u0e32\u0e01\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\n\n\u0e40\u0e23\u0e17\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e21\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e01\u0e49\u0e32 \u0e15\u0e48\u0e2d 1\/1.5 \u0e41\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e1e\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e21\u0e32 3 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e15\u0e34\u0e14\u0e41\u0e21\u0e49\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e08\u0e30\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e30\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e15\u0e48\u0e04\u0e34\u0e14\u0e27\u0e48\u0e32\u0e04\u0e07\u0e22\u0e34\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e02\u0e32\u0e14\u0e41\u0e19\u0e48 \u0e14\u0e31\u0e07\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e14\u0e39\u0e19\u0e48\u0e32\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e21\u0e35\u0e41\u0e27\u0e27\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c\u0e44\u0e14\u0e49\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e01\u0e49\u0e32 2-1 \u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e42\u0e21\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48"},{"insert":"\n"}]